Jan Paweł II na Westerplatte

12 czerwiec 1987

Podczas swojej trzeciej wizyty w Polsce w czerwcu 1987 r. Papież Jan Paweł II odwiedził między innymi Gdynię i Gdańsk, gdzie odprawił msze święte. Do rangi symbolu urosło spotkanie Jana Pawła II z polską młodzieżą na Westerplatte 12 czerwca 1987 r. Słowa Papieża skierowane do zebranych odwoływały się do bohaterskiej obrony półwyspu we wrześniu 1939 r. i jednocześnie niosło moralne przesłanie do wiernych.

"Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje "Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie."

Prawa autorskie do zdjęć wykorzystanych w artykule przysługują Agencji Fotograficznej Kosycarz Foto Press. www.kfp.pl Kopiowanie bez zgody zabronione.

 

Znajdź na wystawie Westerplatte