Propagandowa wizytówka władzy

Począwszy od lat sześćdziesiątych XX w. Westerplatte pełniło rolę propagandowej wizytówki władz komunistycznych. Zapraszano tu oficjalne delegacje państwowe z całego świata, organizowano uroczystości wojskowe i oficjalne manifestacje. 

Znajdź na wystawie Westerplatte