Walki Sowietów i Niemców o Westerplatte

28.03 - 1.04.1945

28 marca 1945 r. pododdziały niemieckiej 73 dywizji piechoty, naciskane przez radzieckie jednostki pancerne zostały zmuszone do wycofania się z pozycji zajmowanych w Nowym Porcie. Przez Martwą Wisłę przedostały się na teren półwyspu Westerplatte, gdzie przygotowały się do obrony wspierane od strony Wisłoujścia przez niedobitki 4 dywizji pancernej. W ciągu następnych trzech dni oddziały niemieckie toczyły zacięte walki o Westerplatte, odpierając kolejne próby lądowania na półwyspie jednostek radzieckiej 76 dywizji gwardii. Ostatecznie 1 kwietnia 1945 r.

resztki wojsk niemieckich opuściły Westerplatte i drogą morską zostały ewakuowane w kierunku wschodnim w rejon Sobieszewa i Mierzei Wiślanej oraz na Hel.

 

Znajdź na wystawie Westerplatte