Westerplatte po walkach

Po zakończeniu walk teren Westerplatte zajęły oddziały niemieckie. Zdobyczną broń, amunicję i wyposażenie wywieziono. Uszkodzone działo 75 mm zabrała na pamiątkę załoga pancernika Schleswig- Holstein. Teren rozminowano i częściowo uporządkowano. Zdjęcia zniszczeń na Westerplatte dokonanych w czasie walk zostały głównie zrobione przez fotografów niemieckich. Byli oni w większości przedstawicielami oficjalnych organów państwowych III Rzeszy, część z nich jednak przebywała na terenie byłej Składnicy prywatnie.

Tego typu wizyty na Westerplatte były jednakże możliwe właściwie tylko w pierwszych dniach po zakończeniu walk. Prawdopodobnie w okresie pomiędzy 10 i 15 września 1939 r. bowiem później w Nowych Koszarach zostali zakwaterowani Polacy aresztowani między innymi na terenie Gdańska i Gdyni, którzy porządkowali teren Składnicy przed wizytą, jaką 21 września, miał złożyć Adolf Hitler. Po uporządkowaniu terenu zostali oni przewiezieni do obozu koncentracyjnego KL Stutthof. Do końca 1940 r. przy pracach porządkowych i rozbiórkowych pracowali również więźniowie tego obozu. Część terenu z basenem i magazynami przejęły władze portu gdańskiego, a pozostałą władze wojskowe.

Znajdź na wystawie Westerplatte